Melodi: Flickan hon går i ringen


Och halvan ned i magen så ljuvlig försvann.
Där träffar hon helan,
de vänta på en ann'.
Den kära lilla tersen,
den blir inte sist
ty värden nog bjuder på flera förvisst.

 

 

SKÅL!Taggar

 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos