Melodi: Så skimrande var aldrig havet

 

Så skimrande var aldrig glaset
och spriten aldrig så berusande,
huden, lockarna och kroppen aldrig så sköna
och blickarna aldrig så ljuvt förföriska
som när vi satt här vi bordet
i solnedgången, aftonen den varma, blåa
då vara armar sakta höjde glasen
och vi dränkte alla våra sorger.
Vänner, låt oss dricka.

 

 

SKÅL!

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 8
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos