Melodi: Ser du stjärnan i det blå

 

Ser du nubben i det blå
då nu glaset höjs till skål?
Vi ska smaka och bejaka
tår på tår.

 

 

SKÅL!  

Shopping4net

 

Snapsvisevideos