Melodi: Små lätta moln

 


Små mätta fån
sitter här vid bordet
timmen som är blå.
På himlen seglar molnen
och vi är så små,
så fulla och så dästa
- men skålar ändå!

 

 

SKÅL!

 

 

Betyg: 5

 Snapsvisevideos