Melodi: Fångad av en stormvind

 

Vi är många här runt bordet, och vi ska
ta ett glas och ha det bra
när det skymmer över fjärden.
Många som vill njuta utan prut.
Här i goda vänners lag
lyfter vi nu alla så vårt glas.

 

SKÅL! 

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos