Melodi: Det bultar och det bankar

Aj, aj, aj,
det svider när jag kissar
aj, aj, aj
sen jag gängade dig.
Aj, aj, aj,
jag nu toastolen missar
aj, aj, aj
sen jag gängade dig. 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos