Melodi: En busschafför

En busschufför
en busschufför
det é en man med jättekuk

o har han ingen jättekuk
så é han ingen busschufför

En busschufför
en busschufför
det é en man med jättekuk 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos