Melodi: Kalle på Spången

Vad är det som gör att du fryser där bak?
Jo kalla kalla kalla kalsånger!
Vad är det som gör att din snopp hänger slak?
Jo kalla kalla kalla kalsånger!
Trots en excellent, kometent attrahent
men mot kärleks nycker förblir resistent.
Vad är det som gör att man blir impotent?
Jo kalla!
Hur kalla?
Jävligt kalla!
Hur kalla!?
Jo kalla kalla kalla kalsånger!

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 8
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos