Melodi: Kalle på Spången

Vad är det som gör att du fryser där bak?
Jo kalla kalla kalla kalsånger!
Vad är det som gör att din snopp hänger slak?
Jo kalla kalla kalla kalsånger!
Trots en excellent, kometent attrahent
men mot kärleks nycker förblir resistent.
Vad är det som gör att man blir impotent?
Jo kalla!
Hur kalla?
Jävligt kalla!
Hur kalla!?
Jo kalla kalla kalla kalsånger!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos