Melodi: Gör det med ett leende

Jag gör det med ett leende
och med nåt grymt i ögonvån.
Jag har ej överseende
ifall jag krossar nån med tån
och om jag riktigt skratta vill
så tar jag och klipper till.
Jag gör det med ett leende,
men med nåt grymt i ögonvån.

Sadist man brukar kalla mig,
men strax man ångrar sig igen.
Försök och jag ska skalla dig,
du må se stjärnor då min vän.
När dina ben gå i kras
gör jag en vällustig grimas,
men gör det till ett leende
med någe grymt i ögonvån.

Jag gillar unga vackra kvinns
helst om de lite motstånd gör.
Om ni vill veta hur de vinns,
receptet är ett glatt humör.
Så när jag får en liten vän
hurtigt jag tar ett tag och se'n...
Jag gör det med ett leende
med någe grymt i ögonvån.

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos