Melodi: Flickorna i Smaland

När nätterna blir längre
och när kvällen är sval
då kommer det en högtid
som är sommarens final
Det ligger nåt i luften
och vi vet nog vad det är
Det vattnar sig i munnen
när man tänker på så'nt där ...

De' e' burkarna frän Norrland,
det är strömmingen som e'
kultiverad och förädlad
till en högre kvalité!
De' e' burkarna från Norrland,
som är lagrade så att
de har blivit hela Sveriges
gastronomiska skatt!

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos