Melodi: Glada änkan

(där det står streck skall sjungas antingen ja ja aj eller nej nej nej)

Alla:    Kan vi äta utav maten?----
    Kan vi tömma alla faten?---
    Och när uti kroppen
    botten visar sig
    skall vi då se sura miner?---

Herrarna    Skall vi våra damer roa?---
    Så att de blir riktigt goa?---
    Oh vad de är goa som de spacklat sig
    Kan vi motstå deras blickar?---

Damerna    Blir av mån vi kvinnor trötta?---
    Blir vi ofta på dem stötta?---
    Får vi som vi vilja
    klagar vi väl ej.
    Säg, är män som de skall vara?---

Herrarna    Är vi manfolk egenkära?---
    Vill för mycket vi begära?---
    Jämt får hon oss sakna
    Hänsyn tar vi ej
    Har vi orsak till att klaga?---

Alla    Är det fel att va tillsammans?---                 forts.
    Blir det endast fröjd och gamman?---
    Jämt i vårat sällskap
    blir man go och gla
    Blir man det i afton även?---

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos