Melodi: Vårvindar friska

Kvällen har börjat, kråsen ska smörjas,
nu ska du få det som du vill ha
Glasen stå fulla
låt sången rulla
glädjen ska va´vår gäst här idag.
Glasen i handen fatta och sjung
glöm alla sorger, var bara ung
glöm vardagslagen
tänk blott på dagen
SKÅL ALLA VÄNNER SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos