Melodi: Vi går över daggstänkta berg

Go’ vänner vi samlas till fest, fallera
och var och en är festens hedersgäst, fallera.
för nu ska vi ha roligt
humöret ska va soligt
och alla ska ha trevligt vid sitt bord, fallera.

All stelhet lägg av och var fri, fallera
det hänger just på Dig hur här ska bli, fallera.
I kväll är alla unga
låt skratten bara runga
så alla får det trevligt vid sitt bord, fallera.

Kritik får ej plats här ikväll, fallera
för all mot varann är bara snäll, fallera.
För nu så ska vi trivas
och våra sinnen livas
då får vi alla trevligt vid vårt bord, fallera.

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos