Melodi: Så länge skutan kan gå

Så länge rösten är mild
så länge ingen är vild
så länge spegeln på väggen
ger halvskaplig bild
så länge alla kan gå
så länge alla kan stå
så länge alla kan tralla
så fyller vi på.

Ty vem har sagt att just du kom med storken
för att bli glad av att lukta på korken
men kring vårt bord här nånstans
vi höjer bägarn med glans
och låter vinet gå ner i en yvande dans

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos