Melodi: Sjösala vals

Samla er go vänner, nu skall vinet begås.
Fatta den i vingbenet, höj den mot skyarna.
Ljuvligaste nektar som på glasbanken fås,
dränker oss i vällust och smörjer vårt krås.
Livet går i vågor, nu kan vi hoppa bock.
Det där med ”dagen efter” betraktar vi som skrock.
I morgon ska vi vakna i skor och hatt och rock och
dilla, gillviva, mandelblom, kattfot och blå viol.

 

SKÅL!

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 9
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos