Melodi: Vind i seglen

Vin i glasen
har vi fått och det smakar gott.
Smått i gasen
blir vi alla nu som ett skott.
Ta och öppna din mun du ska tanka,
ja nu vankas ett glas Villa Franca.
Låt det rinna
i en bångstyrig liten ström,
som en dröm, så öm. Så töm!
Ja låt tankarna slajda
nu i lite Saida
Hej hopp och Saidaidaida!
Ja det smakar bra.

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos