Melodi: Vårvindar friska

Vinet i glasen
väntar på frasen
skål, kära vänner välkomna här
Därför på stunden
fören till munden
glasen, och känn hur ljuvligt det är
Inget på jordens rund kan som vin
lyfta vårt sinne och fantasin
Bär oss på vingar
högt den oss svingar
bort över gråa vardagens grin

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos