Den som kan se skillnaden mellan kropp och själ har ingetdera. /Oscar Wilde

2014-01-01 23:11:55

Den som kan se skillnaden mellan kropp och själ har ingetdera. /Oscar Wilde 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos