Den som kan se skillnaden mellan kropp och själ har ingetdera. /Oscar Wilde

2014-01-01 23:11:55

Den som kan se skillnaden mellan kropp och själ har ingetdera. /Oscar Wilde

Betyg: 5

 Snapsvisevideos