Många böcker gör succé tack vare den samstämmighet som finns mellan en författares medelmåttiga idéer och publikens medelmåttiga idéer. /Chamfort

2014-01-01 23:17:42

Många böcker gör succé tack vare den samstämmighet som finns mellan en författares medelmåttiga idéer och publikens medelmåttiga idéer. /Chamfort

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos