Många böcker gör succé tack vare den samstämmighet som finns mellan en författares medelmåttiga idéer och publikens medelmåttiga idéer. /Chamfort

2014-01-01 23:17:42

Många böcker gör succé tack vare den samstämmighet som finns mellan en författares medelmåttiga idéer och publikens medelmåttiga idéer. /Chamfort 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos