I de flesta kvinnors liv utmynnar allt, till och med de största sorger, i att de provar kläder. /Marcel Proust

2013-12-29 23:06:53

I de flesta kvinnors liv utmynnar allt, till och
med de största sorger, i att de provar kläder. /Marcel Proust 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos