Jag väljer mina vänner efter deras utseende, mina bekanta efter deras karaktär och mina fiender efter deras förstånd. Man kan aldrig vara omsorgsfull nog i valet av sina fiender. /Oscar Wilde

2014-01-01 18:08:47

Jag väljer mina vänner efter deras utseende, mina bekanta efter deras karaktär och mina fiender efter deras förstånd. Man kan aldrig vara omsorgsfull nog i valet av sina fiender. /Oscar Wilde 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos