Endast en auktionsutropare kan opartiskt och i lika hög grad beundra alla konsttiktningar. /Oscar Wilde

2014-01-01 20:57:27

Endast en auktionsutropare kan opartiskt och i lika hög grad beundra alla konsttiktningar. /Oscar Wilde

Betyg: 5

 Snapsvisevideos