Servetter med snapsvisor

För att få något uträttat bör en kommitté bestå av högst tre personer, varav två bör vara frånvarande. /Robert Copeland

2014-01-01 22:47:36

För att få något uträttat bör en kommitté bestå av högst tre personer, varav två bör vara frånvarande. /Robert Copeland 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos