Skillnaden mellan litteratur och journalistik? Journalistiken är oläsbar och litteraturen är oläst. /Oscar Wilde

2014-01-01 22:43:53

Skillnaden mellan litteratur och journalistik? Journalistiken är oläsbar och litteraturen är oläst. /Oscar Wilde

 

Veckans snapsvisa v 15
Alla Tallarna

Melodi: Valfri...


Alla tallarna, alla tallarna,
Alla stora , alla små,
Alla tallarna, alla tallarna
Ska vi koka ’rännvin på.
Alla tallarna, alla tallarna,
ifrån roten till dess topp,
alla tallarna, alla tallarna,
ska vi ta och ’ricka opp.

 

SKÅL!Snapsvisevideos