Du behöver

  • Lika många stolar som det kommer vara deltagare i leken.
  • Något att spela upp musik från med möjlighet att pausa musiken.

Förberedelser

  1. Ställ upp stolarna på två rader, rygg mot rygg. Med lika många stolar på respektive sida, vid ojämnt antal ställ en stol vinkelrät på ena änden.

Så går leken till

  1. Börja med att alla barnen sätter sig på varsin stol.
  2. Starta musiken. Alla ställer sig nu upp och börjar gå medurs runt stolarna.
  3. Medan barnen går runt stolarna tar du bort en av stolarna. Vilket gör att det nu inte finns tillräckligt många stolar för alla att sätta sig på.
  4. Efter ett litet tag pausar du musiken!
  5. Målet för barnen är att så fort musiken tystnar sätta sig ned på närmaste stol.
  6. Den deltagare som inte lyckas sätta sig på en stol blir utslagen.
  7. Starta därefter musiken igen och repetera processen och ta bort fler stolar tills bara en stol finns kvar. Den spelare som lyckas sätta sig på den sista kvarvarande stolen när musiken pausas för sista gången vinner!

Variant: 

Inom scoutrörelsen leker man ibland "Hela Havet Stormar, Tvärtom". I den lekvarianten ska deltagarna hjälpas åt att få plats, trots att det är en stol mindre.

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 13
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos