Ode till ölet

Melodi: Trampa på gasen Tu tu tu Tuborgoch ca ca ca Carlsbergdet är den bästapi pi pi pilsnern som jag …

Läs mer

Mer öl

Melodi: Mer jul Jag är en lugn person med takt och tonmåttfull och balanserad.Jag är tyst och still och det …

Läs mer

Lille gris

Melodi: Lille katt Lille gris, lille gris,lille söte griisendrack en bärs,vilken pärs,halka runt på iisen.   SKÅL!

Låt oss höja sejdelglasen

Melodi:     Glory, glory halleluja Låt oss höja sejdelglasen.Låt oss hjälpa fylleasennär vi alla blir på gasenvi sjunger våran sång, …

Läs mer

Inget liv förutan öl

Melodi: Pärleporten Som en härlig gudoms källa,rik och stark och ljuv och klar,är den styrka smak och beska,som i ölets …

Läs mer

Hästhandlar’n

Melodi:     I ett hus vid skogens slut Ur ett glas vid bordets slutliten starköl rinner ut.Lennart stirrar på sitt …

Läs mer

Bastubad är livet

Melodi: Rönnerdal Bastubad är livetman ska gärna va’ full.öl innanför dräkten detstärker effekten ochden som inte ölarhan får sitta längst …

Läs mer

Ölvals

Melodi: Glada änkan Läppar friska,plocka, viska,skål på er.Strupar klara,sjunga svara,skål på er.Skål för glada minnen,skål för evig vår.Inga sorger finnas …

Läs mer