Melodi: En riktigt bussig svärmor


En riktigt bussig svärmor vill jag ha,
svärmor vill jag ha,
svärmor vill jag ha.
En riktigt bussig svärmor vill jag ha,
svärmor vill jag ha,
för det är bra att ha.



Ställ er i par, vända mot varandra på en meters avstånd,
i två långa rader. Alla klappar takten med händerna.
Det sista paret i raden tar varandra i händerna och dansar
igenom hela ledet och ställer sig först.


Varianter på dans igenom ledet:
Dansa panna mot panna.
Dansa rygg mot rygg i armkrok.
Dansa runt, runt.
Håll varandra om axlarna med ena armen, böj på knäna. Ta varandras
händer under benen som är närmast varandra och hoppa framåt.
Gå skottkärra.
Kryp.

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 9
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisor



Snapsvisevideos