Melodi: Flickorna de små

1 Flickorna de små uti ringen de gå,
  de tänka just som så, en vän jag kunde få,
2 och om du vill bli allra kärestan min
  så bjuder jag dig att i dansen träda in.
3 För bomfaderalla, bomfaderalla, bomfaderallalej,
  för bomfaderallalej, för bomfaderallalej.
4 Ja, om du vill bli allra kärestan min
  så bjuder jag dig att i dansen träda in.


 
  Ställ er i en ring och håll varandra i händerna.

1 Gå runt.
2 Sväng med armarna.
3 Hoppa runt med sidgalopp (se bilden).
4 Gå och sväng med armarna igen.
 
  Svårare variant:
  Ställ upp er med flickor i en yttre ring och pojkar i en inre.


1 Promenera runt, pojkarna medsols och flickorna motsols.
2 Bjud upp den pojke/flicka som är närmast. Promenera parvis
   hand i hand och sväng med armarna.
3 Hoppa runt med sidgalopp (se bilden).
4 Promenera parvis och sväng med armarna.

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos