Melodi: Flickorna de små

1 Flickorna de små uti ringen de gå,
  de tänka just som så, en vän jag kunde få,
2 och om du vill bli allra kärestan min
  så bjuder jag dig att i dansen träda in.
3 För bomfaderalla, bomfaderalla, bomfaderallalej,
  för bomfaderallalej, för bomfaderallalej.
4 Ja, om du vill bli allra kärestan min
  så bjuder jag dig att i dansen träda in.


 
  Ställ er i en ring och håll varandra i händerna.

1 Gå runt.
2 Sväng med armarna.
3 Hoppa runt med sidgalopp (se bilden).
4 Gå och sväng med armarna igen.
 
  Svårare variant:
  Ställ upp er med flickor i en yttre ring och pojkar i en inre.


1 Promenera runt, pojkarna medsols och flickorna motsols.
2 Bjud upp den pojke/flicka som är närmast. Promenera parvis
   hand i hand och sväng med armarna.
3 Hoppa runt med sidgalopp (se bilden).
4 Promenera parvis och sväng med armarna.

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 9
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos