Och jungfrun hon går i dansen med röda guldband.
Och jungfrun hon går i dansen med röda guldband.
Dem binder hon om sin kärestes arm.
Dem binder hon om sin kärestes arm.

O kära min lilla flicka knyt inte så hårt.
O kära min lilla flicka knyt inte så hårt.
Jag ämnar ej att rymma bort.
Jag ämnar ej att rymma bort.

Och flickan hon går och lossar på röda guldband.
Och flickan hon går och lossar på röda guldband.
Så hastigt den gossen åt skogen sprang.
Så hastigt den gossen åt skogen sprang.

De jagade efter honom med femton gevär.
De jagade efter honom med femton gevär.
Och vill du mig något så har du mig här.
Och vill du mig något så har du mig här.

Och nu har jag blivit gifter, nu har jag fått man.
Och nu har jag blivit gifter, nu har jag fått man.
Den vackraste gossen i hela vårt land.
Den vackraste gossen i hela vårt land.

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos