Melodi: Lasse går i ringen

1 Lasse går i ringen och så promenerar vi.
  Lasse går i ringen och så promenerar vi.
2 Räck höger hand din maka
3 och vänster hand din granne
4 och armen åt den tredje och så promenerar vi.
  Så promenerar vi, ha ha, så promenerar vi, ha ha.
  Lasse går i ringen och så promenerar vi.


  Ställ er parvis efter varandra i en öppen ring, arm i arm med pojkarna
  på vänster sida om flickorna.

1 Promenera runt i ringen arm i arm.
2 Pojken räcker höger hand till sin flicka och går runt henne medsols.
3 Han räcker vänster hand till flickan som han möter (bakomvarande
  flicka )och går runt henne.
4 Han bjuder nästa flicka armen och så fortsätter det nya paret att
  promenera i dansriktningen.

  Svårare variant:
  När ni har lärt er dansen, ställ en "Lasse" inne i ringen som försöker
  stjäla åt sig en flicka när "och armen åt den tredje" sjungs.
  Den som blir över blir då ny "Lasse".

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos