Melodi: Lunka på

1 Lunka på, lunka på!
  vi har långan väg att gå.
  Lunka på, lunka på!
  Vi har långan väg att gå.

2 Hopp mor Annika, hopp mor Annika!
  Hopp, min lilla Annika!
3 Hopp mor Annika, hopp mor Annika!
  Hopp, min lilla Annika!


  Ställ er parvis i en ring och håll varandra i händerna.

1 Börja gå framåt parvis och sväng armarna fram och tillbaka i takt.
  Då "att gå" sjungs andra gången stannar paren vända mot varandra
  med händerna i sidan.
2 Klappa i händerna på "Hopp" och ta sedan armkrok med varandra
  och dansa runt medsols.
3 Gör samma sak som 2 men dansa runt motsols.

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos