Melodi: Morsgrisar är vi allihopa

1 Morsgrisar är vi allihopa, allihopa, allihopa.
  Morsgrisar är vi allihopa, allihopa,
2 jag me'.
3 Jag me',
  och du me',
  ja me '
  och du me'!


  Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna.

1 Dansa runt med springsteg.
2 Peka på dig själv.
3 Peka växelvis på dig själv och någon annan.
  Leken kan fortsätta med farsgrisar, lortgrisar, spargrisar,
  kelgrisar, polkagrisar osv.

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 13
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos