Melodi: Viljen I veta

1 Viljen I veta och viljen I förstå
  hur bönderna pläga så havre?
2 Jo, far min han sådde, han sådde si så här,
  och sen så vilade han armen.
3 Han stampa' med sin fot,
4 han klappa' med sin hand.
5 Så gladelig, så gladelig,
  han vände sig om uti dansen.
6 Se, vad jag fick uti min hand
  se, vad jag fick att föra.
  En liten flicka l pojke så fager och så grann,
  så nätt uti sina kläder.
7 Jag håller dig så kär
8 jag stiger dig så när
9 jag kan inte säga hur vacker du är
10 jag låter dig stå för en annan.


  Ställ er i en ring efter varandra.

1 Gå lugnt medsols efter varandra med armarna i kors över bröstet.
2 Låtsas att ni sår med stora rörelser och "vila" sen armarna i kors igen.
3 Stampa med foten.
4 Klappa i händerna.
5 Snurra runt.
6 Stanna och hitta en partner, ta varandra i en hand och sväng med
  armarna fram och tillbaka.
7 Ta varandra i båda händerna.
8 Ta ett steg närmare varandra.
9 Ta ett steg tillbaka.
10 Släpp varandras händer och buga för varandra.

 

 

Betyg: 5

 

Veckans snapsvisa v 13
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos