Musik: Alfred Dulin
Text:  Fredrik Arvid Bloom

Som en härlig gudomskälla,
rik och mäktig, djup och stor
är den kärlek, nåd och sanning
som i Jesus hjärta bor.

Han har öppnat pärleporten
så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälsr mig
och bevarat mig som sin.


Under över alla under,
allt förlat han mig en gång.
Om hans underbara godhet
glad jag sjunger nu min sång.

Han har öppnat pärleporten
så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälsr mig
och bevarat mig som sin.


När en gång i livets morgon
till den gyline port jag når,
då för Jesus stora kärlek
ock för mig den öppen står.

Han har öppnat pärleporten
så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälsr mig
och bevarat mig som sin.

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos