Melodi: Hjulen på bussen


Hjulen på bussen,
de går runt, runt, runt,
runt, runt, runt,
runt, runt, runt.
Hjulen på bussen…
runt i hela staden.

Dörrarna på bussen
de går ut och in,
ut och in,
ut och in.
Dörrarna på bussen…
runt i hela staden.

Fönstren på bussen
de går upp och ner,
upp och ner,
upp och ner.
Fönstren på bussen…
runt i hela staden.

Barnen på bussen
säger bla, bla, bla,
bla, bla, bla,
bla, bla, bla,
Barnen på bussen…
runt i hela staden.

Papporna på bussen
säger schhh, schhh, schhh,
schhh, schhh, schhh,
schhh, schhh, schhh,
Papporna på bussen…
runt i hela staden.

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos