Goder afton, goder afton
både herre och fru
vi önskar eder alla
en fröjdefull jul.

Goder afton, goder afton
välkommen var gäst!
vi önskar eder alla
en fröjdefull fest.

 

 

Betyg: 5

 Snapsvisevideos