Goder morgon mitt herrskap

här kommer Lussebrud
Hon kommer till er med stor ära

Lucian sig påminner att få roa er en stund
om hon er vid hälsan finner i denna morgonstund.

Vi önska eder alla en fröjdefull jul,
från olyckor alla bevare eder Gud

Betyg: 5

  

Snapsvisevideos