Jag gick mig ut en afton
uti en lund så grön.
Jag gick mig ut en afton
uti en lund så grön.
Där mötte mig en flicka
så fager och så skön, skön, skön.
Där mötte mig en flicka
så fager och så skön.

Hon lova mig sitt hjärta,
hon lova mig sin hand.
Hon lova mig sitt hjärta,
hon lova mig sin hand.
Vi knöto, vi knöto
förtrodeliga band, band, band.
Vi knöto, vi knöto
förtrodeliga band.

De banden som vi knöto,
dem ingen lossa kan.
De banden som vi knöto,
dem ingen lossa kan.
Blott döden, blott döden
kan lossa dessa band, band, band.
Blott döden, blott döden
kan lossa dessa band.

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos