Musik: J D Edwards
Text: H Oosterhuis, Å Löfgren

Gud skapade av jord
två människor för varann
som avbild av sig själv
till kvinna och till man
Så skall ni nu tillsammans bli
den enhet ni är skapta till
där delar ni hans kärleks liv

Som människor får vi svar
på frågan vem vi är
av den som lika djupt
och känner och har kär
Nu ska det svar er kärlek ger
få spegla glädjen där ni ser
hur Gud den högste älskar er

Två människor får gå
så långt som livet är
tillsammans på den väg
där Herren Gud går med
Så får ni dela liv och bröd
och Gud skall ge i lust och nöd
sin kraft och hjälp i liv och död

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos