Musik: Jan-Olof Kulander
Text: Frank Kaergaard, övers. J.A.Hellström.


När dagen fylls av fågelsång,
när äng och hagar blommar,
när markens hela rikedom
förkunnar Nordens sommar.
Då spelar Skaparen
och vi är toner i hans symfoni
av ljud och ljus och färger.

När vi i tvivel frågar oss
om vi är rena toner.
Då svarar Gud:
Han lovar oss att Jesus allt försonar:
I vattnets tecken blir du ren,
som sommarsolens klara sken
i himmelrikets sommar.

Så sänd till oss din Ande, Gud,
som dag från dag oss renar,
som små och spridda toners ljud
till något stort förenar.
Från ton till ton din lovsång når
och klingar som ett skönt ackord
bland himmelrikets vindar.

Guds kärleks makt är frisk och stark
fast år och stunder vänder.
Hans Ande genomsyrar allt,
vi vilar i hans händer.
Då spelar Skaparen
och vi blir toner i hans symfoni
av ljus och ljud och färger.
staket

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos