Barnet döps i nådens hav,
utan önskan, utan krav,
fylls av trons mysterium:
Gud får plats i hjärtats rum.

Skaparen som livet ger
var och en med kärlek ser,
sänder änglar hit med bud:
Du är skapad utav Gud.

Korsets tecken barnet får,
Kristuslöftet år från år:
jag är med dig varje dag,
där du vandrar, vandrar jag.

När ett litet barn på jord
döps i vatten med Guds ord,
Helig ande barnet rör
med det liv som aldrig dör.

Människans identitet
knyts till Guds treenighet,
dopets vatten glädje har
från guds källa djup och klar.

Ingenting i världen kan
skilja ifrån människan
kärleken som dopet bär:
du är älskad som du är

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos