Melodi: Din klara sol
Text: S Hillert


Jag tror att Gud är kärleken
som var och är och blir
den kraft som föder skapelsen
den källa som ger liv

Jag tror att Gud är kärleken
som bor i människan
som lever i förälskelsen
och drar oss till varann.

Jag tror att Gud är kärleken
som ger oss hopp och mod
som stöder oss i vardagen
och för oss tätt ihop.

Jag tror att Gud är kärleken
till kvinna eller man
som ger oss mänskor tryggheten
att leva med varann.

Jag tror att Gud är kärleken
i löftet som vi ger
som drömmer sig mot framtiden
och tror på det som sker.

Jag tror att Gud är kärleken
som gör vår närhet sann
som skänker oss välsignelsen
att vi får ha varann.

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos