Melodi: Vi gå över daggstänkta berg

Vi som oss för att supa glatt, glupa satt,
ity den som försmå sin första tår, törsta får.
Av längtan att tryckas,
av trängtan att lyckas,
vi nu med bravur häller ur, eller hur?

Vi ge titt och tätt strupen sitt, supen stritt
skall forsa och snart får tarmen vår, varm en tår.
Er öven i seder
och söven ned Eder.
På denna protestbullerfest, FULL ÄR BÄST!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos