Melodi: Herrarna i hagen

Idag har jag druckit vin hela dagen!
Aj, aj, vin hela dagen, ja-vin hela dagen.

Imorr’n får jag säkert huvudvärk i magen.
Aj, aj, huvudvärk i magen, ja-huvudvärk i magen.

Ikväll är jag glad som en kalv ut på ängen!
Aj, aj, en kalv ut på ängen, ja-en kalv ut på ängen.

Imorr’n får jag svårt att komma ur sängen.
Aj, aj, komma ur sängen, ja-komma ur sängen.

Men nu skall jag ta mig en ny liten pärla!
Aj, aj, en ny liten pärla, ja-en ny liten pärla.

Det lättar humöret, man blir fri som en ärla.
Aj, aj, fri som en ärla, ja-fri som en ärla!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos