För fäderneslandet, sa gardisten, föll omkull.

Det är följden av kriget, sa ryttaren, gjorde i byxorna.

Jag älskar ensamheten, sa kadetten, satt i arrest.

Förstod du piken, sa soldaten åt bonden, som satte sig på kasken.

Sjön suger, sa gardisten, gick över slussen.

Bräckt skinka, sa gardisten, fick prygel.

Framåt, sa generalen och vände.

Fanan full, sa fanjunkaren, trilla utför trapporna.

Soldaten måste sälja sitt liv dyrt, sa löjtnanten, gifte sig med gammal änka.

Marschera ni pojkar, jag kommer efter, sa generalen.

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos