Det är värst med pottan, sa patron åt gumman då hon for genom sängbotten. (Småland)

Bessemer, sa patron, släppte sig.

Bessemer, sa patron, släppte sig.

Hårt mot hårt, sa patron, slog bonden i skallen med en knölpåk. (Östra Sverige)

Blåsväder, sa brukspatron, trädde in i smedjan.

Tig när du talar med mig, sa patronen till åbon.

Tack järn, sa brukspatron, for till Stockholm och gifte bort sin halta dotter.

Valsat järn, sa brukspatron, slog till smeden. (Gästrikland)

Här ska du finna trohet, sa brukspatron, piska smen.

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos