Jag ser inte land för bara skog, sa skepparn, stod på utkik. (Värmland)

Botten opp, sa skepparn när skutan sjönk. (Blekinge)

Nu kan jag nog själv, sa skepparn, som bett till Vår Herre så länge stormen stod i. (Blekinge)

Nu kan jag nog själv, sa skepparn, som bett till Vår Herre så länge stormen stod i. (Blekinge)

Mitt liv är en våg, sa skepparn, låg i sjön. (Roslagen)

Och detta kallas fastland, sa matrosen när han gick full. (Blekinge)

Usch, va han ä ful, sa sjöman om tombuteljen. (Blekinge)

Sjön suger, sa sjöman, låg i rännsten.

Slå inte sönder glaset, sa lotsen, drack ur öskaret.

Nu ser det ljust ut, sa båtsman när stugan brann.

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos