Himmelens väder, sa tiggaren när det regna.

Snyggt skall det vara, sa tiggaren, vände skjortan juldagen.

Det är min, sa tiggaren om lusen. (Stockholm)

Är du på resande fot, sa luffaren, fann lusen i skägget.

Ge mig en kyss så ska du få två tillbaks, sa luffaren till pigan. (Östergötland)

Hårda tider, sa luffaren, fick stryck i stället för kaffe. (Skåne)

Jag lever alltid på stor fot, sa luffaren, tiggde träskor. (Göteborg)

Tack för i fjol, sa tiggaren, kom nästa dag. (Stockholm)

Det var icke för mycket, sa tiggarn, fick en riksdaler.

Jag är lycklig, jag, sa tiggaren när hunden bet honom i träbenet. (Halland)

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos