Servetter med snapsvisor

Nu har vi gjort i ordning några sånghäften som kan användas direkt i mobilen! 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos