Servetter med snapsvisor

Ordstäv är utryck som framförts genom muntlig tradition, ofta drastiskt formulerat och med en vass och satirisk ton.

  

Shopping4net

 

Snapsvisevideos