Ordstäv är utryck som framförts genom muntlig tradition, ofta drastiskt formulerat och med en vass och satirisk ton.

 

Betyg: 1

  

Snapsvisevideos